top of page

About REDUSE

Bakgrund

Septisk chock är en svår form av sepsis med påverkan på cirkulationen. Årligen vårdas cirka 3000 patienter på svenska intensivvårdsavdelningar (IVA) med septisk chock och ca 45% avlider inom 90-dagar. Som en del av behandlingen ges stora mängder vätska, dels för att stabilisera cirkulationen (resusciteringsvätskor), dels för att lösa läkemedel och tillgodose det dagliga vätske- och nutritionsbehovet (gemensamt kallade icke-resusciteringsvätskor). Även om vätskebehandling räddar liv så har vätska i stora mängder också biverkningar som kan försämra överlevnad. Vi har nyligen visat att man genom en mer restriktiv administration av icke-resusciteringsvätska kan minska total vätskeadministration med knappt 4 liter under de första 3 dagarna på IVA.

Målsättning

Att i första hand utvärdera om en restriktiv administration av icke-resusciteringsvätska vid septisk chock kan minska dödligheten vid 90 dagar. I tillägg kommer vi att studera effekten på graden av respiratorisk svikt under de första 90 dagarna samt livskvalité och kognitiv funktion efter 180 dagar.

Fluid administration

Arbetsplan

Vuxna patienter med septisk chock som skrivs in på IVA kommer att kunna inkluderas nationellt och internationellt. Forskningspersonerna kommer att lottas till att få antingen ordinarie vätskebehandling eller till en minimerad mängd icke-resusciteringsvätska. Totalt planerar vi att inkludera 1850 patienter.

Betydelse

Studien är den första studie som utvärderar denna aspekt av vätskebehandling och den är tillräckligt stor för att med säkerhet finna en relevant effekt på dödlighet, kognitiv funktion och livskvalité vid septisk chock. Globalt beräknas ca 11 miljoner människor avlida av sepsis årligen och varje förbättring i behandlingen av dessa patienter är av stort värde.

Läs mer: för kliniker och forskare

bottom of page