top of page

OM OSS

Översikt

REDUSE-studien (NCTXXX) är en multicenter, utredare initierad, randomiserad klinisk överlägsenhetsstudie som jämför en protokolliserad restriktiv strategi för administrering av icke-återupplivande vätskor med vanlig omsorg hos deltagare med septisk chock. Vuxna patienter inlagda på deltagande intensivvårdsavdelningar (ICU) med septisk chock är berättigade till inkludering. Deltagarna randomiseras till interventionsarmen eller kontrollarmen inom 12 timmar efter intagningen.

Interventioner

I interventionsarmen koncentreras och administreras alla intravenösa läkemedel och näring enligt ett protokoll som syftar till att minska den totala vätskevolymen. Deltagarna får inte underhållsvätskor om inte den totala volymen vätska inte räcker till för att ge hydrering. Återupplivningsvätskor tillförs enligt lokala rutiner. Insatsen varar under hela intensivvårdsvistelsen. Deltagare i kontrollarmen får sedvanlig vård.

 

Resultat

Det primära resultatet är dödlighet vid 90 dagar. Sekundära utfall inkluderar kognitiv funktion, livskvalitet och dagar vid liv utan mekanisk ventilation vid 90 dagar. Sjukvårdspersonal som är involverad i vården av deltagaren är inte blinda för interventionen, men deltagare, resultatbedömare, statistiker, datahanterare och slutsatser är alla blinda för behandlingstilldelning.

Fluid administration

Jag är en titel.  Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig.

Jag är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt. Klicka bara på "Redigera text" eller dubbelklicka på mig för att lägga till ditt eget innehåll och göra ändringar i teckensnittet. Dra och släpp mig var som helst på din sida. Jag är ett bra ställe för dig att berätta en historia och låta dina användare veta lite mer om dig.

Detta är ett bra utrymme för att skriva lång text om ditt företag och dina tjänster. Du kan använda detta utrymme för att gå in lite mer detaljerat om ditt företag. Prata om ditt team och vilka tjänster du tillhandahåller. Berätta för dina besökare historien om hur du fick idén för ditt företag och vad som gör dig annorlunda än dina konkurrenter. Få ditt företag att sticka ut och visa dina besökare vem du är.

bottom of page